Sděluje informace s ohledem na soukromí a bezpečí svoje i blízkých osob v osobním kontaktu. 

DDS-SLK-000-PV1-005
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.