Chová se zdvořile v kontaktu s dospělými a dětmi.

DDS-ZEH-000-PV1-001
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.