Určí a využije při činnostech pravidelnosti, rytmus a zákonitosti, včetně symetrie.

DJP-MOP-000-PV1-001
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.