Rozpozná, které situace mohou a které nemohou nastat.

DJP-MOP-000-PV1-004
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.