Rozlišuje příčinu a důsledek při hře, ve svém jednání či v příběhu.

DJP-MOP-000-PV1-005
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.