Orientuje se na svém těle, pojmenuje jeho části a zná jejich funkce.

DJT-TSB-000-PV1-001
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.