reaguje na pokyny ve výuce a podle potřeby se dotazuje, aby splnil úkol

JJK-DCJ-003-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se účastní jednoduché ústní interakce (dialogu), ve které je převážně příjemcem informací (instrukcí, rad), které plní nebo hodlá plnit. V případě neporozumění reaguje dotazem, potřebu detailnějšího nebo přesnějšího vysvětlení rovněž řeší vhodnou otázkou.

Výstup zajišťuje schopnost efektivní komunikace v reálných a praktických situacích a koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ, část 3.3 Interaction.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • učitel formuluje pokyny a instrukce v cílovém jazyce
  • učitel vytváří prostředí, které žákovi umožňuje ptát se, reagovat a pracovat na úkolech, které vyžadují interakci a dotazy (žák požádá o doplnění chybějící informace, zopakování instrukce pomalejším tempem, jednodušší formulaci apod.)

Očekávané výsledky učení