reaguje na jednoduchý konkrétní text

JJK-DCJ-003-ZV9-011
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se zapojí do jednoduché písemné korespondence tím, že napíše vhodnou odpověď na konkrétní text (např. na pozvánku, e-mail, návrh, omluvu, prosbu, poděkování, názor).

Znalost cizího jazyka umožňuje interakci s lidmi různých národností. Jejím prostřednictvím dochází k výměně a sdělování informací. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ, část 3.3 Interaction.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznámí se s jazykovými prostředky, které může využít pro reakci na různé typy výše zmíněných textů
  • postupně nacvičuje použití vhodných frází
  • odepíše na krátkou zprávu, např. vzkaz, přání (k narozeninám, Vánocům)
  • odepíše na pozvánku (na narozeninovou oslavu, školní akci)

Očekávané výsledky učení