zprostředkuje myšlenku pomocí slov a velmi jednoduchých vět, pokud má možnost si je předem připravit

JJK-DCJ-004-ZV9-014
divider

Popis a zdůvodnění

Žák předá hlavní myšlenku a/nebo klíčové informace psaného/mluveného textu osobě, která neměla možnost text číst/vyslechnout nebo mu nerozuměla.

Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERRJ pro starší žáky.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • učitel společně se žáky formuluje hlavní myšlenku sdělení – vyučující ji nejprve vyslovuje v mateřštině žáků, poté v jazyce cizím (cílovém i jiném)
  • žáci ve skupinkách formulují hlavní myšlenku sdělení (v cílovém i jiném jazyce)
  • žák samostatně formuluje hlavní myšlenku sdělení (v cílovém i jiném jazyce)

Očekávané výsledky učení