vyjmenuje v jazyce B velmi jednoduchá jména, čísla, ceny a informace z oblasti svého zájmu, pokud jsou v jazyce A vysloveny velmi pomalu a srozumitelně s možností zopakování

JJK-DCJ-004-ZV9-015
divider

Popis a zdůvodnění

Žák používá jednoduchá slova, prostředky neverbální komunikace či jazykové prostředky jiných jazyků (nebo kombinaci zmíněného), aby se mohl zapojit do rozhovoru a zprostředkoval jednoduchou informaci ostatním, jimž není z nějakého důvodu dostupná.

Mediační (zprostředkovávací) jazykové činnosti zaujímají důležité místo v běžném jazykovém fungování naší společnosti. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERRJ pro starší žáky.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • učitel napomáhá žákům informaci zprostředkovat
  • žáci se postupně učí informace si mezi sebou zprostředkovávat

Očekávané výsledky učení