sdělí v jazyce B jednoduché a předvídatelné pokyny týkající se časů a míst, vyslechnuté či přečtené ve formě krátkých a jednoduchých vět v jazyce A

JJK-DCJ-004-ZV9-016
divider

Popis a zdůvodnění

Žák zprostředkuje ostatním konkrétní důležité údaje, které vyslechl nebo si přečetl.

Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERRJ pro starší žáky.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • identifikuje klíčové informace ve čteném nebo mluveném textu
  • jasně a srozumitelně sdělí klíčové informace dalším osobám

Očekávané výsledky učení