vyjádří v jazyce B s využitím slovníku význam slov, jednoduchých výrazů a jednoduchých vět uvedených v jazyce A na známá, každodenní témata, přičemž se někdy může zmýlit ve výběru významu

JJK-DCJ-004-ZV9-017
divider

Popis a zdůvodnění

Žák vysvětlí význam neznámého slova, pomocí jednoduchých slov opíše jeho význam tak, aby ostatní slovo pochopili. Prvotní oporou mu může být tištěný nebo online slovník. Dané slovo použije v jednoduché větě.

Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERRJ pro starší žáky.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pracuje s tištěným i online slovníkem (jednoduchým, výkladovým)
  • formuluje velmi jednoduchou definici neznámého slova tak, aby ostatní pochopili jeho význam
  • parafrázuje, zjednodušuje, uvádí příklady
  • diskutuje o případech, kdy došlo k mýlce (nedorozumění)

Očekávané výsledky učení