zprostředkuje v jazyce B jednoduché a předvídatelné informace z tabulí, nápisů, upozornění, plakátů a programů uvedených v jazyce A

JJK-DCJ-004-ZV9-018
divider

Popis a zdůvodnění

Žák sdělí (za pomoci parafráze, zjednodušení, uvedení příkladu, překladu…) jednoduché předvídatelné informace z oblasti svého zájmu, které jsou uvedené v krátkých jednoduchých nápisech a oznámeních, na plakátech, programech, pozvánkách apod.

Tento typ komunikace už ve třídách běžně probíhá formou peer podpory nebo při skupinové práci. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERRJ pro starší žáky.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zprostředkuje informace o časech, místech, cenách, číslech
  • zprostředkuje instrukce
  • představí získané informace

Očekávané výsledky učení