Respektuje osobnostní, kulturní, náboženské a jazykové rozmanitosti ostatních.

KKT-000-000-PV1-001
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.