Vnímá rozdíly národních tradic a kultury České republiky a jiných zemí.

KKT-000-000-PV1-002
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.