Projevuje přirozený zájem o učení a svět, který ho obklopuje.

KKU-000-000-PV1-001
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.