Záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost.

KKU-000-000-PV1-004
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.