čte s porozuměním výukové a umělecké texty

ZGC-KRA-000-ZV3-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

projevy žáka:

komponenta: vyhledávání a propojování přímo i nepřímo vyjádřených informací podle účelu čtení

  • vyhledá podle potřeby v jednoduchém textu nebo jiném informačním zdroji přímo vyjádřenou informaci
  • najde i informaci nepřímo vyjádřenou

komponenta: nalezení důležitých informací a myšlenek textu a shrnutí

  • vyjádří hlavní myšlenku textu

komponenta: text a adresát

  • -

komponenta: práce s grafickým znázorněním a vizuálním zobrazením

  • najde potřebnou informaci v jednoduchém schématu či jiném grafickém znázornění
  • rozpozná, ke které části textu patří připojené vizuální zobrazení

komponenta: hledání obrazného významu

  • -

komponenta: forma a uspořádání textu

  • rozpozná některé základní typy textů (povídka pro děti, pohádka, báseň, naučný text)

komponenta: okolnosti, ve kterých funguje text (kontext)

  • pojmenuje rozdílné vlastnosti postav