Kritická analýza textů

divider

Gradační očekávaný výsledek učení se zaměřuje na vyhledávání a propojování přímo i nepřímo vyjádřených informací podle účelu čtení, nalezení důležitých informací a myšlenek textu a jejich shrnutí, rozpoznání vztahu mezi textem a adresátem, práci s grafickým zobrazením, hledání obrazného významu, pochopení formy a uspořádání textu a zohlednění okolností, ve kterých text funguje (kontext).

Očekávané výsledky učení