využívá základní čtenářské a pisatelské strategie s ohledem na povahu aktivity

ZGC-NEZ-000-ZV3-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

projevy žáka:

komponenta: metakognice – čtenářské strategie

  • při čtení si klade otázky, předvídá, propojuje informace z textu s vlastní zkušeností, vyjasňuje si neznámá slova

komponenta: metakognice – reflexe čtení a čtenářství a plánování dalšího zlepšování

  • reflektuje, jak mu jednotlivé čtenářské strategie pomáhají či nepomáhají porozumět textům