vyjadřuje prožitky z četby různorodých textů

ZGC-VZT-000-ZV3-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

projevy žáka:

komponenta: výběr četby podle vlastní autentické potřeby

  • řekne sám, co chce zažít nebo o čem chce číst

komponenta: výběr účelových textů

  • vybírá texty podle témat výuky

komponenta: rozšiřování čtenářského teritoria

  • čte své oblíbené texty umělecké i věcné
  • vyhledává k četbě další texty jim podobné

komponenta: text jako hodnota

  • rozlišuje texty, které slouží k poučení nebo zábavě