Klíčová kompetence k řešení problémů

divider

KK přinášejí schopnosti rozpoznat problém, který vyžaduje řešení, sbírat relevantní informace, provádět analýzu a hledat různá řešení s cílem dosáhnout optimálního výsledku, kriticky posuzovat různá řešení, vyhodnocovat je, vybírat nejlepší z nich a relevantně je obhajovat, přemýšlet inovativně a přicházet s novými přístupy, vytvářet plán postupu řešení a následně ho provádět a zhodnocovat jeho účinnost. KK přispívají k pochopení důležitosti vědeckých poznatků a kritické práci s nimi. KK ukotvují postoj žáka k problému jako k výzvě a tím se úzce propojují s KK k podnikavosti a pracovní.