popíše a předvede použití sil a tlaku v konkrétních praktických aplikacích (páka, kladka, tlak v tekutinách, Archimédův zákon)

CAP-FYZ-002-ZV9-005
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Na konkrétním zařízení ukáže princip páky – zmenšení síly prodloužením ramene (např. kleště, zahradní kolečko, klika u dveří, louskáček na ořechy,…). 

Ukáže, proč u některých nástrojů je dotyková plocha co nejmenší (hřebík, nůž, jehla, zobák,…), u jiných je žádoucí plochu zvětšit (sněžnice, lyže, blány mezi prsty vodních ptáků, pásová vozidla, snowboard,…). 

Uvede příklady těles, která se ve vodě potopí a která budou plavat, a vysvětlí souvislost s hustotou tělesa a vody.  

Uvede příklady praktického použití sníženého nebo zvýšeného tlaku (např. vysavač, pití brčkem, tlak v pneumatikách, tlak v potápěčské lahvi, hydraulická zařízení …). 

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

OVU ilustrujeme aktivitou, ve které žáci objeví/ověří souvislost hustoty tělesa s tím, zda ve vodě těleso plave nebo se potopí.