popíše a předvede použití sil a tlaku v konkrétních praktických aplikacích (páka, kladka, tlak v tekutinách, Archimédův zákon)

CAP-FYZ-002-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

OVU ukazuje praktické aplikace sil (i jiné než pohybové účinky): konkrétní příklady jednoduchých strojů, síly a tlak v kapalinách a plynech (resp. hydrostatický tlak, atmosférický tlak a Archimédův zákon).

Cílem OVU je ukázat konkrétní příklady situací, kde se žák v každodenním životě setkává s působením sil (i jiným než pohybovým). Lze zvolit různé situace, ale žák by se měl setkat minimálně s vybranými příklady jednoduchých strojů a působením sil v kapalinách a plynech. Jednoduché stroje i Archimédův zákon jsou běžnou součástí lidské praxe už od starověku.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše z hlediska působících sil funkci jednoduchých strojů v konkrétních situacích (páka, kladka, příp. další)
  • vnímá veličinu tlak jako sílu působící na danou plochu, ilustruje důsledky poznatku v konkrétních praktických aplikacích (např. ostrý hřebík ke zvýšení tlaku, sněžnice ke snížení tlaku)
  • popíše, jak v tekutině závisí tlak na hloubce a hustotě; uvede ilustrace (např. proč je obtížné potápění do velkých hloubek, proč se vysoko v horách hůře dýchá)
  • vysvětlí, za jakých podmínek těleso plave a za jakých bude klesat ke dnu
  • uvede příklady praktického použití sníženého nebo zvýšeného tlaku (např. vysavač, pití brčkem, tlak v pneumatikách, tlak v potápěčské lahvi, hydraulická zařízení)

Očekávané výsledky učení