ilustruje roli energie v běžném životě a kvalitativně i kvantitativně s ní pracuje, včetně finanční stránky

CAP-FYZ-002-ZV9-007
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Posoudí energetickou náročnost některých spotřebičů v domácnosti a určí, jakou cenu za jejich provoz domácnost platí. Diskutuje, jak by se dala elektřina uspořit. 

Porovná cenu za kWh u různých zdrojů tepla v domácnosti (elektřina, dálkové vedení tepla, pevné palivo, plyn). 

Porovná energetickou hodnotu jídla se spotřebou energie člověka při konkrétní fyzické aktivitě (vystoupání několika pater apod.). 

Žák popíše, z čeho elektrárenské společnosti vyrábějí elektrickou energii v jednotlivých druzích elektráren. 

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

OVU ilustrujeme aktivitou, během které žáci ze štítků elektrických spotřebičů určí jejich příkon, odhadnou dobu, jakou spotřebiče pracují během jednoho týdne, spočítají spotřebu elektřiny těchto spotřebičů a cenu, kterou za jejich provoz domácnost zaplatí.