porovná chování světla v různých prostředích a na jejich rozhraních a popíše důsledky ve vybraných praktických situacích

CAP-FYZ-003-ZV9-009
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Předvede přímočaré šíření světla, odraz světla (např. na zrcadle), lom světla (např. na rozhraní vzduchu a vody). 

Popíše konkrétní příklady využití rovinných i zakřivených zrcadel v praxi (periskop, zrcadlo na křižovatce, zpětné zrcátko, kosmetické zrcátko, …). 

Experimentálně ukáže průchod světla spojkou a rozptylkou.  

Popíše průchod světla okem a funkci jednotlivých jeho částí, vysvětlí, jak se oko zaostřuje na různé vzdálenosti, co je krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a jak se korigují. 

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

OVU ilustrujeme aktivitou Vlastnosti spojek a rozptylek (viz přiložený materiál). Cílem aktivity je nechat žáky porovnat obraz vzniklý spojkou a rozptylkou.