porovná chování světla v různých prostředích a na jejich rozhraních a popíše důsledky ve vybraných praktických situacích

CAP-FYZ-003-ZV9-009
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem OVU je zformulování zákonitostí optických jevů a pochopení funkce optických přístrojů, které žáci znají z běžného života (např. oko, brýle, lupa, dalekohled). S odrazem světla na zrcadle i lomem světla se žáci setkávají každodenně. Mnozí žáci nosí brýle, je proto užitečné, aby porozuměli, proč a jaké brýle mají.

Nabízí se zde i propojení s biologickým pohledem na oko.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pozoruje a experimentálně zkoumá šíření světla: přímočaré šíření např. ve vzduchu, odraz na rovinném i zakřiveném zrcadle, lom na rozhraní dvou prostředí
  • popíše konkrétní příklady využití rovinných i zakřivených zrcadel v praxi (periskop, zrcadlo na křižovatce, zpětné zrcátko, kosmetické zrcátko…)
  • porovná průchod světla spojkou a rozptylkou a popíše funkci vybraných optických zařízení (např. lupa, dalekohled, mikroskop)
  • vysvětlí funkci zraku, jeho možné vady a jejich korekce
  • seznámí se s různými světelnými zdroji (slunce, svíčka, žárovka, LED, laser...) a diskutuje o jejich vlastnostech a bezpečném zacházení s nimi
  • seznámí se s tím, že rychlost světla ve vakuu je největší rychlost v přírodě

Očekávané výsledky učení