vytvoří model základní vnější a vnitřní stavby vybraných organismů a člověka s vysvětlením funkce orgánů a orgánových soustav

CAP-PRI-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Model vytváří za základě vlastního pozorování organismu, pitvy apod. Během výuky na 2. stupni by se měl žák tvorbě modelů a stavbě těla věnovat opakovaně u různých skupin organismů. V některých případech může být řešením využití virtuální pitvy. Není nutné zacházet do podrobností (porovnávat např. jednotlivé typy nervových soustav u bezobratlých).

V OVU se uplatňuje vědecký postup „tvorba a používání modelu“, souvisí s každodenní zkušeností žáka a umožňuje porozumění zásadám péče o vlastní zdraví.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • analyzuje tvar jednotlivých orgánů a soustav a dává ho do souvislosti s funkcí
  • využívá vhodné analogie (např. srdce jako pumpa, cévy jako trubky)
  • navrhuje postup tvorby modelu (propojení struktury a funkce)
  • tvoří modely stavby organismu a/nebo člověka a vytvořené modely porovnává

Očekávané výsledky učení