vytvoří model základní vnější a vnitřní stavby vybraných organismů a člověka s vysvětlením funkce orgánů a orgánových soustav

CAP-PRI-001-ZV9-003
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Pro postupné kroky: navrhuje postup tvorby modelu (propojení struktury a funkce); tvoří model stavby organismu a/nebo člověka a vytvořené modely porovnává

  • správně propojuje svaly s kostmi vytvořeného modelu ruky; vlastními slovy popíše vztah mezi svaly a kostmi
  • objasní funkce svalů ve vztahu k pohybu (objasní, jak svaly pracují a jakým způsobem ovládají kosti)
  • dokáže efektivně využít model ruky k simulaci různých pohybů, což podporuje pochopení fungování svalů a jejich role při pohybu
  • spolupracuje s ostatními spolužáky při tvorbě modelu a v rámci třídní diskuze sdílí své poznatky

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

  • Seznámíme žáky s hlavními pojmy týkajícími se anatomie ruky, včetně svalů a kostí. Vedeme diskuzi o základních funkcích svalů a o tom, jak jsou spojeny s kostmi.
  • Žáci si v malé skupině při dělení rolí (např. konstruktér, designér, fyziolog) si tvoří návrh modelu ruky, který následně realizují - používají dostupné materiály, jako jsou šablony, modelovací hmoty, provázky, karton a jiné vhodné materiály pro tvorbu modelu lidské ruky.
  • Po vytvoření modelu ruky žáci zkoušejí simulovat různé pohyby modelu ruky. Při tomto procesu si všímají, jak svaly pracují při různých pohybech, a jakým způsobem ovládají kosti.
  • Žáci prezentují své výtvory ostatním spolužákům, přitom sdílí postup jejich tvorby, na ukázkách pohybu ruky ukazují propojení svalů (šlach) ruky s kostrou ruky, čímž názorně vizualizují složité anatomické vztahy.