experimentálně ukáže vybrané vlastnosti elektrického náboje

CAP-FYZ-004-ZV9-010
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Předvede přitahování a odpuzování nabitých těles (brček, balónků, pravítek,…). 

Detekuje náboj na tělese (nabité plechovce nebo elektroskopu) – např. dotykem, pozorováním jiskry, chováním jiného nabitého tělesa v blízkosti,… 

Formuluje a zdůvodní pravidla bezpečného chování při bouřce. 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

OVU ilustrujeme aktivitou “Elektrostatika s brčky a plastovými tyčemi” (konkrétně podkapitolami 3.1.1-3.1.3) z publikace L.Dvořák, Z. Šabatka, V. Koudelková, I. Dvořáková: Náboje, proudy a elektrické obvody. Praha 2012. ISBN 978-80-87186-78-7. Dostupné z: https://kdf.mff.cuni.cz/projekty/oppa/naboje.pdf (str. 12-15). V rámci popsaných pokusů žáci vyzkouší, že: 

  • brčka drží na zdi (a na dalších materiálech)
  • brčka se vzájemně odpuzují
  • opačně nabitá tělesa (např. brčko a skleněná zkumavka) se přitahují

K popsaným pokusům lze samozřejmě zařadit i další.

Místo plastových brček lze na některé pokusy použít např. plastová pravítka, nafukovací balónky apod.