experimentálně ukáže vybrané vlastnosti elektrického náboje

CAP-FYZ-004-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Žák by měl poznat minimálně následující vlastnosti náboje: nabití těles třením, náboje na sebe silově působící na dálku (podobně jako na dálku působící gravitační a magnetická síla), dva druhy náboje (stejné se odpuzují, opačné se přitahují), existenci vodičů a izolantů a rozložení náboje na nich.

S vlastnostmi náboje se žák setkává v běžném životě – jiskření např. při svlékání svetru, atmosférická elektřina (blesky); seznámení se s vodiči a nevodiči je užitečné pro praxi.

Současně jde o jedno z mála témat na ZŠ, kde lze experimentálně zkoumat něco neviditelného.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • nabije různé předměty třením, pozoruje odpuzování a přitahování
  • detekuje přítomnost náboje různými způsoby (dotykem, pozorováním jiskry…)
  • pozoruje, že přes některé předměty se náboj přesouvá, přes jiné ne
  • experimentálně zkoumá rozložení náboje na vodivých předmětech (dutá kovová nádoba – Faradayova klec), na základě toho zdůvodní pravidla bezpečného chování při bouřce

Očekávané výsledky učení