rozpozná složení organismů z buněk s použitím mikroskopu a při další práci s informačními zdroji objasní funkci buňky jako komplexního živého celku

CAP-PRI-001-ZV9-001
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Pro postupný krok: pomocí metafor a analogií (např. s vlastním tělem, budovou) propojí funkce a struktury jedné buňky a funkce a orgánové soustavy celého organismu

  • pojmenuje funkce základních buněčných organel na základě jednoduchých přirovnání ze života
  • popíše vybranou buněčnou organelu s ohledem na typ buňky a důležité funkce v buňce jako celku
  • v prezentaci vlastních zjištění odůvodní potřebnost vybrané organely pro buňku včetně funkcí organely

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

  1. Vysvětlíme žákům, že buňku a její části je možné podle jejich funkce přirovnat k fungování organizace. Můžeme začít u školy. Kdo a co ve škole plní podobnou funkci, jako má v buňce buněčné jádro, buněčná stěna, chloroplast, mitochondrie, vakuola? Podobně se můžeme ptát také u města nebo celého státu. Žáci určitě přirovnání vymyslí.
  2. Objevujeme funkci organely v buňce. S žáky se podíváme na přirovnání buňky a jejich organel k firmě a jejím zaměstnancům. Rozdělíme si buněčné organely, u kterých žáci vyplní Žádost o práci v buňce, stejně jako uchazeč reaguje na pracovní nabídku. Žáci odpovídají na otázky k funkci buněčné organely. Jako zdroj informací mohou využít odborné publikace a nahlédnout do knih o buňce či pracovat s informacemi na internetu.
  3. Sdílíme vlastní zjištění. Po vyplnění žádosti žáci prezentují vlastní poznatky o funkci jejich buněčné organely v buňce. Přitom dávají důraz na to, jaký hlavní přínos má jejich organela pro buňku a její fungování. Soustředí se nejen na prezentování vlastních zjištění, ale také na zjištění spolužáků. Tím si prohlubují znalosti i ostatních organelách v buňce.