zapojí se do péče o přírodu ve svém okolí nebo do aktivit pro její obnovu

CAP-PRI-002-ZV9-007
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Pro Postupné kroky:

  • vyhledá místní spolky, aktivity obce v oblasti péče o přírodu nebo její obnovu
  • s pomocí dospělého osloví aktéra z místní komunity a spolu se spolužáky se zapojí do práce pro přírodu podle pokynů dospělého
  • klade otázky k efektivitě jednotlivých kroků a zjišťuje dopad péče z minulých let na cílové druhy nebo společenstvo

 

  1. Žáci vyhledají lokality v okolí, zajímavé z hlediska ochrany nebo obnovy přírody
  2. Využijí k tomu webové stránky nebo sociální sítě obce, kraje a ochranářských organizací 
  3. S pomocí pedagoga osloví aktéra z místní komunity s dotazem na možnost návštěvy lokality a zapojení se do péče o přírodu
  4. Při návštěvě lokality se podílí na sčítání cílových druhů na monitoringu rozmanitosti a diskutuje dopady použitých zásahů s aktérem z ochranářské organizace
  5. Podle pokynů dospělého se zapojí do péče o lokalitu (např. vyřezávání náletových dřevin, hrabání a odklízení posečené biomasy, dosívání semen lučních druhů)

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

1.          Žáci vyhledají lokality v okolí, zajímavé z hlediska ochrany nebo obnovy přírody. Zvolí je na základě znalosti místa, dopravní dostupnosti a ochotě organizací, které o lokalitu pečují spolupracovat se školní skupinou, vhodnou lokalitu. 

2.          Využijí webové stránky nebo sociální sítě obce, kraje, ochranářských organizací (např. Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická apod.), organizací spolupracujících na ochraně přírody se školami (např. projekt Patronáty Skautského institutu, Praha kvete), nebo mapové aplikace jednotlivých projektů (např. Naše mokřady: https://www.mapotic.com/nase-mokrady)

3.          S pomocí pedagoga osloví aktéra z místní komunity (např. z místní organizace ZO ČSOP) s dotazem na možnost návštěvy lokality a zapojení se do péče o přírodu

4.          Při návštěvě lokality se podílí na sčítání cílových druhů (např. orchidejí, kosatců sibiřských, ocúnů jesenních v případě mokřadní louky), na monitoringu rozmanitosti (např. rostlin nebo hmyzu) a diskutuje dopady použitých zásahů s aktérem z ochranářské organizace

5.          Podle pokynů dospělého se zapojí do péče o lokalitu (např. vyřezávání náletových dřevin, hrabání a odklízení posečené biomasy, dosívání semen lučních druhů)

Konkrétně u tohoto ilustrativního příkladu žáci navštívili na kole mokřadní louku, nově vyhlášenou za přírodní památku. Doprovázeli je pedagogové školy, kteří současně působí v ZO ČSOP, která o louku dlouhodobě pečuje. Žáci se zapojili do sčítání orchidejí (prstnatců májových), pozorování a fotodokumentaci rozmanitosti hmyzu, do vyřezávání náletových olší a do čištění koryta potoka protékajícího kolem mokřadní louky.