reflektuje svůj vztah k přírodě na základě aktivit podporujících environmentální senzitivitu, ocenění rozmanitosti a chápání evoluční příbuznosti lidí a ostatních organismů

CAP-PRI-004-ZV9-016
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

K postupným krokům:

  • využívá příležitosti k rozvoji environmentální senzitivity při pobytu v přírodě
  • popisuje a vyjadřuje svůj postoj k rozmanitosti (druhů i tvarů - v terénu i pod mikroskopem), dostává příležitost, aby získal pozitivní zážitek z pestrosti a rozmanitosti
  • reflektuje, že má rozmanitost hodnotu sama o sobě

 

  1. Žáci navštíví přírodní lokalitu ve vhodném období (např. polovina května – orchidejová louka) a nejlépe při slunečném počasí, aby měli příležitost získat pozitivní zážitek z rozmanitosti přírody.
  2. Žáci mají na výběr z různých aktivit podporujících senzitivitu – zapojení smyslů (čich, zrak, hmat)
  3. Dokumentují rozmanitost kvetoucích rostlin a opylujícího hmyzu na květech.
  4. Hmatem zjišťují vlhkost v různých částech mokřadní louky a dávají ji do souvislosti s výskytem různých rostlin (vliv různorodosti prostředí.
  5. Reflektují svůj zážitek z louky metodou Pětilístku – krátké charakteristiky louky (jaká je, co se tam děje, jednou větou, synonymem nebo metaforou - https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/18339/PETILISTEK.html)

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Žáci navštíví přírodní lokalitu ve vhodném období (např. polovina května – orchidejová louka) a nejlépe při slunečném počasí, aby měli příležitost získat pozitivní zážitek z rozmanitosti přírody (pozorovat např. motýly na kvetoucích rostlinách).

Žáci mají na výběr z různých aktivit podporujících senzitivitu – zapojení smyslů: čich (např. příprava koktejlu vůní do kelímku – pozor netrhat chráněné rostliny; zápach vzorků půdy - rašelina, glejové půdy v nivě - zápach po sirovodíku), zrak (fotografování detailů květů a opylujícího hmyzu na květech), hmat (vlhkost půdy; listy a struktury jiných částí rostlin – např. pcháč, kostival, suchopýr, přeslička)

Dokumentují rozmanitost kvetoucích rostlin a opylujícího hmyzu na květech kresbou nebo fotografiemi.

Hmatem (prsty nebo bosýma nohama) zjišťují vlhkost v různých částech mokřadní louky a dávají ji do souvislosti s výskytem různých rostlin (vliv různorodosti prostředí): vlhčí část s blatouchy vs. sušší část louky s prstnatcem májovým.

Reflektují svůj zážitek z kvetoucí louky metodou Pětilístku – krátké charakteristiky louky (jaká je, co se tam děje, jednou větou, synonymem nebo metaforou - https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/18339/PETILISTEK.html)