dodržuje pravidla bezpečného pohybu a pobytu v různém prostředí, prokáže zodpovědné jednání při styku s neznámými osobami, předměty a látkami

CJS-CJS-005-ZV5-023
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • uvádí možná ohrožení, která mohou vzniknout při kontaktu s neznámými lidmi, zvířaty, předměty
  • v modelových situacích předvádí, jak by se zachoval v situacích ohrožení a způsob chování zdůvodňuje

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka

Rozehrajte následující situace. Poraďte dětem, jak by se měly zachovat 

  1. Janě zvoní telefon. Volající se představí jako přítel rodičů, ale Jana ho ale nezná. Vyptává se Jany na jméno a bydliště. Zajímá ho, jestli jsou rodiče doma, protože jim chce doručit balíček… 
  2. Aničce radí kamarádka, jak získat oblibu ve třídě. Má se vyfotografovat nebo natočit na video v plavkách a fotky umístit na Facebook, Instagram, YouTube nebo jinam na internet...
  3. Na ulici stojí auto. Vystoupí z něj pán a řekne Pavlovi, že potřebuje pomoct se svým nemocným psem, kterého má v autě. Požádá Pavla, aby nastoupil do auta a jel s ním k veterináři. Pavel zvažuje, že jako správně vychovaný kluk by mu měl pomoci…
  4. Sandra jde ze školy. Prochází parkem, kde k ní přiběhne neznámý pes. Okolo prochází paní, která ale není majitelkou psa a vybízí Sandru, aby si psa pohladila… 
  5. Petr a Jakub našli na zemi ležet tablety, které asi vypadaly babičce z krabičky na léky. Petr navrhuje, aby je vrátili do krabičky. Je jedno, do které přihrádky je dáme, protože si je babička sama roztřídí…

Popis ověřování 

Úloha ověřuje dovednosti žáků reagovat bezpečně v situacích, kdy se setkávají s neznámými lidmi, zvířaty či předměty. Je sledováno, jak žáci reagují a komunikují v předložených modelových situacích a zda jejich chování je bezpečné. 

Každá situace vyžaduje návaznou diskuzi o možných důsledcích vhodného i případně nevhodného chování.