navrhuje a zkouší realizovat svůj rozvoj ve vybrané oblasti svého zájmu

CSP-OSV-003-ZV5-006
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • identifikace vlastních zájmů, dovedností a aktivit
  • plánování konkrétních kroků k rozvoji zájmů a hledání podpory od okolí, rodiny a školy
  • aktivní hledání informací a příležitostí pro rozvoj zájmů a sdílení znalostí s ostatními
  • pojmenování proměn zájmů a plnění plánovaných kroků
  • zaznamenání dosažených úspěchů v oblasti zájmů ve svém portfoliu

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Do připraveného pracovního listu žáci vyjmenují svoje denní aktivity během týdne, zhodnotí, které jej baví a proč (např. uvede aktivity, které mu dodávají energii, u kterých zapomíná na čas). 

S pomocí časopisů, nůžek a lepidla vytvoří koláž, která představí, co mají rádi, jejich zájmy a charakteristiky. Poté ve skupině svou koláž představí, ostatní se mohou doptávat.

Individuálně si vytvoří plán rozvoje zvoleného zájmu (jednotlivé kroky, jeho zdroje, příležitosti a informace o jejich rozvoji, zmapování svých úspěchů v rozvoji zájmů a reflexe pokroku).

Ve dvojicích pak svůj plán rozvoje představí.

Průběžně vyhodnocují, jak se jim plán daří, diskutují s ostatními jaké překážky museli překonávat, co jim pomohlo.

Své zájmy zmapují s časovým odstupem podobně znovu a porovnají si změny, diskutují o nich.