navrhuje a zkouší realizovat svůj rozvoj ve vybrané oblasti svého zájmu

CSP-OSV-003-ZV5-006
divider

Popis a zdůvodnění

Žák si tvoří přehled o tom, co všechno ho zajímá. Zkouší posoudit své zapojení do různých druhů aktivit a poznávat tak, co ho baví. Získává zkušenost s výběrem a rozhodováním, kterým činnostem ve škole a mimo školu se chce věnovat. Uvědomí si tak význam zájmu o vybranou činnost, což je základ motivace k vlastnímu rozvoji, k učení i k hledání profesního zaměření v budoucnu.

Na základě uvědomění a pojmenování svých zájmů si žák vyzkouší navrhnout kroky k rozvoji v oblasti, která ho zajímá. Plánování rozvoje v oblasti vybraného zájmu umožňuje žákovi získat zkušenost s převzetím odpovědnosti za své rozhodnutí. Žák diskutuje o svých zájmech s druhými. Na vybraném zájmu může získat zážitek dosahování úspěchu.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozpozná své zájmy (dovednosti, aktivity), které ho baví a rád by se v nich dále rozvíjel
  • plánuje kroky k rozvoji svých zájmů, co pro to může udělat, jak mu může pomoci jeho okolí, rodina, škola
  • zkoumá příležitosti a informace k rozvoji svých zájmů, komunikuje tyto poznatky s ostatními
  • diskutuje, jak se mu daří plnit plánované kroky, využívat příležitosti k rozvoji zájmů a případné proměny svých zájmů
  • zaznamenává a prezentuje úspěchy v oblasti svých zájmů, diskutuje o svých zkušenostech s dosahováním pokroku
  • rozpozná, co a kdo mu pomáhá v jeho rozvoji

Očekávané výsledky učení