volí a tvůrčím způsobem bezpečně zpracovává technický materiál s ohledem na jeho funkčnost

CSP-TCH-001-ZV9-001
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • žák zvolí vhodný materiál a bezpečně realizuje postup práce  
  • žák zhodnotí vlastní volbu s ohledem na dosažené výsledky (např. funkčnost, ekonomičnost, estetika) 
  • žák identifikuje případné nedostatky a navrhne kroky k jejich nápravě 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Učitel hodnotí  

  • projevy vlastní vůle a vlastního zdůvodněného názoru při výběru materiálu a realizaci pracovního postupu  
  • identifikace případných nedostatků v průběhu činnosti, 
  • navržení a provedení úprav stávajícího výrobku, nebo navržení změn při opakované realizaci úlohy 

 

https://technikaveskole.upol.cz/metodicke-listy