zvládá v souladu s individuálními možnostmi osvojované pohybové dovednosti a uplatňuje je v individuálních a týmových pohybových činnostech

CZB-TEV-001-ZV5-001
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

předvede skok do dálky z rozběhu 5-7 kroků odrazem z pásma širokého 50 cm 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Podmínky: Realizuje se na hřišti do doskočiště. 

Učitel sleduje, hodnotí a poskytuje zpětnou vazbu:  

  • základní techniku rozběhu a odrazu 
  • odraz z pásma širokého 50 cm 
  • osobní zlepšení žáka  
  • žákovu snahu o zlepšení techniky skoku pravidelným nácvikem 
  • poskytnutí zpětné vazby spolužákovi 
  • reakci na zpětnou vazbu od spolužáka (učitele)