Činnosti ovlivňující pohybové učení a zdraví

divider

Tematický okruh „Činnosti ovlivňující pohybové učení a zdraví“ zajišťuje ve společném vzdělávání žáků 1. a 2. stupně základního vzdělávání to nejdůležitější, co vede k rozvoji pohybové gramotnosti. Jeho podstatou je především rozvoj pohybových dovedností žáků na základě co nejširší nabídky pohybových činností (v souladu s věkovými možnostmi žáků, jejich zájmy a podmínkami škol). Odehrávající se v motivujícím prostředí, odpovídajícími způsoby výuky a v podněcujícím přístupu k žákům hodnocených na základě jejich zájmu a osobního zlepšování. Tematický okruh směřuje i k poznání rozvoje tělesné zdatnosti (na základě pochopení délky, kvality, intenzity pohybu, překonávání námahy při pohybových činnostech) a výhod zapojení do pravidelné pohybové činnosti jako předpokladu zdravého vývoje organismu a přínosů pro zdravý životní styl. To by mělo u žáků utvářet nejen poznání o potřebě dostatečného množství pohybu, ale především rozvíjet jejich návyky a potřebu pravidelného opakování pohybových činností a jejich zařazování do každodenního pohybového režimu – v kontrastu s dlouhodobou statickou zátěží výuky v sedu. Součástí tématu je i problematika hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech. 

Očekávané výsledky učení