tvoří varianty pohybových dovedností podle zadání, své fantazie, hudebního a rytmického doprovodu, podle účelu pohybových činností, společně zvolené taktiky hry, soutěže

CZB-TEV-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV

- vyhledává a užívá dostupné upravené didaktické, sportovní a sportovně-kompenzační pomůcky přizpůsobené pro jeho optimální zapojení do pohybových činností na úrovni TV, rekreace a sportu, diskutuje o jejich využití pro rekreační a sportovní pohybové činnosti při tvoření různých variant pohybových dovedností podle zadání, své fantazie, hudebního a rytmického doprovodu

Smyslem pohybových činností je i schopnost vytvářet varianty pohybových dovedností přizpůsobené konkrétním záměrům, praktickým situacím, náladám, hudebnímu a rytmickému doprovodu, konkrétním situacím her a soutěží v souladu s dohodnutou taktikou, nebo jen pohyb pro radost. Schopnost měnit a přizpůsobovat pohybové dovednosti je základem i pro samostatné či společné řešení praktických pohybových úkolů, bezpečný pohyb v přírodě atd.

Jednou z hlavních motivací pro vztah k pohybu a zvládání pohybových činností je i utváření variant osvojených pohybových dovedností (pro radost, v souladu s pohybovým záměrem, herním soutěžním cílem atd.). S tvořivostí souvisí i řešení konkrétních praktických pohybových úkolů při různých činnostech a v různém prostředí, které lze přenášet i do běžného života.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vytváří varianty osvojených pohybových dovedností podle zadání 
  • vytváří tvořivě varianty pohybových dovedností podle aktuální situace, podmínek, kontextu, zvolené taktiky (atletika, sportovní hry…) nebo podle vlastní představy a fantazie (tanec, gymnastika…)
  • argumentuje zvolení daného postupu, výběru pohybů, činností, hudby, taktiky…

Očekávané výsledky učení