tvoří varianty pohybových dovedností podle zadání, své fantazie, hudebního a rytmického doprovodu, podle účelu pohybových činností, společně zvolené taktiky hry, soutěže

CZB-TEV-001-ZV9-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • při zvolené/určené sportovní či pohybové hře překonává spoluprací obranu soupeře 
  • využívá různé varianty pohybových dovedností (přihrávky, klamavé pohyby) a spolupráce (náběh, clonění) při překonání obrany soupeře

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Podmínky: Realizuje se v tělocvičně nebo v jiném vhodném prostoru pro zvolenou sportovní hru.

Učitel sleduje, hodnotí a poskytuje zpětnou vazbu:  

  • aktivní účast a spolupráci ve hře 
  • využívání herní dovedností dle individuálních možností
  • vhodnost použitých pohybových nebo herních dovedností pro spolupráci při překonávání obrany soupeře
  • úspěšnost různých variant překonání obrany soupeře
  • schopnost žáků se dohodnout na změně či úpravě varianty, která by vedla k lepšímu výsledku