Ochrana a podpora zdraví – nemoci, úrazy, prevence, sexuální a reprodukční zdraví

divider

Tematický okruh „Ochrana a podpora zdraví – nemoci, úrazy, prevence, sexuální a reprodukční zdraví“ zařazuje do společného obsahového základu očekávané výstupy umožňující žákům uvažovat o zdravotním stavu člověka v propojení všech složek zdraví. Žáci sledují faktory, které ovlivňují lidské zdraví, a poznávají, jak uspokojování lidských potřeb souvisí s kvalitou zdraví. Znalosti o fungování lidského organismu a dovednosti chránit své zdraví jsou uváděny do souvislosti s běžnými, přenosnými, chronickými neinfekčními a jinými chorobami, což umožňuje rozvíjet preventivní jednání a chování žáků. Dané téma se dále zaměřuje na změny v dospívání a v souladu s vývojovými zvláštnostmi a potřebami žáků otevírá otázky vztahů, reprodukce, sexuálního chování založeného na respektu i možného ohrožení sexuální kriminalitou.

Očekávané výsledky učení