Osobní bezpečí za mimořádných událostí a v souvislosti s obranou státu

divider

Tematický okruh „Osobní bezpečí za mimořádných událostí a v souvislosti s obranou státu“ je zaměřen na ochranu zdraví a bezpečí v situacích bezprostředně ohrožujících zdraví a život při mimořádných událostech a v situacích spojených s obranou státu. Žáci si osvojují znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby rozpoznali a srozumitelně ohlásili mimořádnou událost, zvládli základní praktické kroky, které mohou snížit dopady mimořádných událostí a umožní základní ochranu zdraví a přežití. Vede žáky k osvojení základních pravidel protipožární ochrany ve škole a cíleně je připravuje k tomu, aby dokázali v případě požáru správně reagovat a chovat se dle naučených postupů. Tematický celek umožňuje žákům seznámit se s bezpečnostním systémem ČR a typy krizových stavů a s požadavky na připravenost civilních obyvatel pro případ obrany státu.

Očekávané výsledky učení