Denní režim – hygiena, výživa a pohyb

divider

Tematický okruh „Denní režim – hygiena, výživa a pohyb“ významně přispívá k připravenosti žáků pro každodenní život. Učí žáky sledovat při posuzování zdravotního stavu všechny vzájemně se ovlivňující složky lidské bytosti (tělesnou, duševní, sociální) a jejich interakci s prostředím. Rozvíjí dovednosti podporující zdravý životní styl, vytváří příležitosti pro upevňování zdravotně preventivních návyků, směřuje k tomu, aby žáci dokázali posoudit, nakolik mohou každodenní aktivity, způsob stravování, zařazování pohybových aktivit, odpočinku, relaxace a spánku ovlivňovat jejich tělesné zdraví i psychickou pohodu. Utváří dovednost žáků sestavovat pro sebe vhodný denní režim podporující zdraví. Významnou součástí tématu je podpora správného nutričního chování žáků, rozvoj dovednosti vedoucí k dodržování stravovacího a pitného režimu i k sestavování jídelníčku, který odpovídá výživovým doporučením odborníků.

Očekávané výsledky učení