tvoří podle zadání, své fantazie, hudebního či rytmického doprovodu varianty jednoduchých pohybových dovedností

CZB-TEV-001-ZV5-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • vytvoří vlastní pohybovou sestavu 
  • předvede sestavu na hudební doprovod, který si sám vybral 
  • zdůvodní výběr cviků a hudebního nebo rytmického doprovodu  

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Podmínky: Realizuje se v tělocvičně nebo v jiném vhodném prostoru, kde je možné spustit hudbu. 

Učitel sleduje, hodnotí a poskytuje zpětnou vazbu: 

  • výběr cvičení, jejich provázání 
  • soulad pohybu a hudby 
  • zdůvodnění výběru cvičení a výběru hudby či rytmického doprovodu 
  • proaktivní přístup k nácviku sestavy a případnou spolupráci se spolužákem