uplatňuje základní návyky vedoucí k rozvoji tělesné zdatnosti, k duševní a sociální pohodě, k pozitivnímu naladění, k překonávání námahy a obtíží spojených s tělesnou zátěží

CZB-TEV-001-ZV5-003
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • provede vybraný test tělesné zdatnosti na úrovni svých individuálních možností 
 • navrhuje na základě zpětné vazby učitele, jak dále rozvíjet tělesnou zdatnost 

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Podmínky: Měření tělesné zdatnosti pomocí odpovídacích testů zdatnosti (např. z testových baterií – UNIFITTEST 6-60, EUROFITTEST, FITNESSGRAM) 

 • je zdůrazňován význam zdravotně orientované zdatnosti 
 • jsou zařazeny motorické testy, které škola používá a prováděny podle popisu jednotlivých testů v hodinách TV 
 • učitel seznámí žáky s testováním a jeho významem pro zdraví a schopnost se ohodnotit z hlediska zdatnosti, vysvětlí a vyzkouší se žáky správné provedení testů a jejich evidenci 
 • testy jsou prováděny opakovaně (jednou ročně, jednou za půl roku)  
 • výsledky učitel zhodnotí vzhledem k aktuálním možnostem žáků a potřebě dalšího zlepšování tělesné zdatnosti ve smyslu péče o zdraví 

Učitel sleduje, hodnotí a poskytuje zpětnou vazbu:  

 • správné provádění testů ve smyslu technického provedení 
 • schopnost žáka překonat námahu, dokončit aktivity (a podpořit spolužáky) 
 • individuální zlepšení 
 • poskytuje zpětnou vazbu k dosaženým výsledkům s ohledem na udržení (zlepšování) optimální úrovně zdatnosti  
 • plánuje na základě zpětné vazby učitele, jak dále rozvíjet tělesnou zdatnost 

Pozn. Cílem zpětné vazby je, aby se žák naučil správně provádět cviky testující tělesnou zdatnost, které může využívat i v dalším životě. Aby uměl výsledky analyzovat a získal motivaci udržovat si pravidelným cvičením optimální tělesnou zdatnost po celý život jako podporu zdraví a prevenci nemocí.