vybírá si pohybové činnosti z nabídky školy a aktivně se podílí na organizaci a realizaci svého pohybového režimu

CZB-TEV-001-ZV9-004
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • samostatně sestaví týdenní plán pohybových aktivit pro rozvoj kondice a zdraví
  • vede si záznamy absolvovaných pohybových činností a jejich parametrů (délka, intenzita) v denním režimu.
  • zhodnotí vlastní režim, posoudí jeho vhodnost vzhledem k rozvoji tělesné zdatnosti a zdraví, a případně (ve spolupráci s učitelem) optimalizuje svůj plán 
  • na vyzvání učitele předvede některou z uváděných činností

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Podmínky:

Učitel připraví podklady pro sestavení pohybového programu a deníku.

Vysvětlí způsob záznamu pohybových aktivit do deníku a se žáky záznam vyzkouší.

Na modelovém příkladu vysvětlí celkové zpracování časových záznamů pohybových aktivit.

 

Učitel sleduje, hodnotí a poskytuje zpětnou vazbu:

  • vypracování a kvalita sestavení plánu pohybových aktivit
  • pravidelnost a přesnost záznamů o pohybovém režimu
  • schopnost zhodnocení vlastního programu
  • soulad záznamů a předvedených činností
  • přístup k optimalizaci programu na základě zpětné vazby 

 

Pozn. Zpětná vazba poskytuje konkrétní informace o kvalitě plánování pohybového režimu, vedení záznamů, schopnosti autoevaluace a reflektování zpětné vazby k optimalizaci programu.