na základě znalosti základních mechanismů vzniku nemocí (infekčních, neinfekčních, degenerativních, psychosomatických aj.) uplatňuje zásady aktivní ochrany zdraví

CZB-VZB-001-ZV9-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • uvede a zdůvodní cesty přenosu často se vyskytujících infekčních chorob 
  • navrhuje preventivní opatření před jejich nákazou (respirační, alimentární, pohlavně přenosné nemoci a nemoci spojené s pobytem v přírodě)

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka

Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení pravdivá (ANO), či nepravdivá (NE): 

  1. Střevní infekci může způsobit požití málo tepelně upraveného masa. 
  2. Infekce virem HIV se přenáší pouze pohlavním stykem. 
  3. Infekce HIV, způsobující nemoc AIDS, je vyléčitelné onemocnění. 
  4. Existuje očkování proti viru, který způsobuje rakovinu děložního čípku. 
  5. Před pohlavně přenosnými chorobami se lze chránit. 
  6. V ČR jsou nejčastější příčinou nemocnosti a úmrtnosti nemoci srdce a cév. 
  7. Očkování proti rakovině děložního čípku nás chrání i před ostatními pohlavními chorobami. 
  8. Mezi chronická infekční onemocnění řadíme také zubní kaz a obezitu. Možné řešení s metodickým komentářem 

S využitím informačních zdrojů vypracujte zdůvodnění správných tvrzení. U nepravdivých tvrzení shromážděte informace, které využijete k jejich vyvrácení. 

Popis ověřování

Ilustrativní úloha je zaměřena na základní orientaci žáků v oblasti infekčních a neinfekčních nemocí. 

Řešení: ANO – tvrzení 1, 4, 5, 6 a 8; NE – tvrzení 2, 3 a 7 

V rámci didaktického využití ilustrativní úlohy je možné po označení jednotlivých tvrzení žáky pracovat formou skupinové práce v 3–4členných týmech, které dále rozpracují jednotlivá tvrzení (1 skupina rozpracuje 1–2 tvrzení) do širších souvislostí a konceptů. Např. tvrzení číslo 1 „Střevní infekci může způsobit požití málo tepelně upraveného masa“ lze rozpracovat směrem k tématu alimentárních nákaz – nejčastější původci alimentárních nemocí, příznaky a projevy nemocí, podpůrná opatření v rámci terapie a zejména prevence proti alimentárním nákazám. Zmíněny mohou být epidemie alimentárních onemocnění – zejména salmonelóza (nejčastější kontaminanty, sezonní výskyt atp.).