uplatňuje osvojené návyky a dovednosti v situacích úrazů a náhle vzniklých stavů, v rámci svých možností poskytne první pomoc ve škole

CZB-VZB-001-ZV9-005
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • v modelové situaci zraněné uklidní, rozliší závažné akutní stavy vyžadující okamžitou pomoc (CMP, IM, kóma, křečové stavy)
  • rozhodne o postupu při poskytování první pomoci
  • předvede správný způsob volání na záchrannou službu a komunikaci s operátorem
  • vybere vhodné pomůcky, které je třeba použít při ošetření zraněných 
  • předvede základní způsoby ošetření závažnějších úrazů (zlomeniny, tepenné krvácení, bezdeší, bezvědomí atd.)
  • popíše zásady resuscitace v život ohrožujících situacích a na modelu je předvede základní úkony
  • při krvácejícím poranění se chrání před možnou nákazou krví                          

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Způsob ověřování: 

  • Učitel připraví modelovou situaci (nehoda, kde došlo k vážnějšímu zranění či ohrožení zdraví několika osob); sleduje a hodnotí správné rozhodování a chování žáka, jeho postup při ošetření poranění, reakce při poskytování první pomoci v případě vážnějšího ohrožení zdraví a života.